Для Вас, учні!

 

  ЯК  ПИСАТИ РЕФЕРАТ

 

 

 

 1. Визначити адресата і мету спілкування.

 

2. Дібрати відповідну літературу.

 

3. Опрацювати дібрані джерела з робочими стислимим помітками, закладками у книжці.

 

4. Скласти план відповідно до обсягу реферату,

 

5. Оформити яскравий, привабливий вступ.

 

6. Дати перелік основних висновків, узагалень та рекомендацій.

 

7. Оптимальний обсяг реферату 10-12 друкованих сторінок.

 


 

 

 

ЯК НАПИСАТИ ТВІР.

 

  Незакінчений твір не більш привабливий, ніж недопечений пиріг.

 

Згідно вимог композиція твору повинна складатися із наступних частин: вступ, основна частина, висновок.

 

Відсутність у творі одного з елементів композиції розглядається як помилка і враховується при виставленні оцінки. Композиція твору повинна бути продуманою і чіткою. Всі основні думки в творі необхідно ретельно обгрунтовувати, аналізуючи текст літературних творів.

 

Як написати вступ до твору? Вступ - вводить у тему, дає попередні, загальні відомості про ту проблему, яка стоїть за запропонованою темою. У вступі може:
- міститися відповідь на задане питання по темі
- представлена ваша думка, якщо в назві теми є звернення до думки абітурієнта («як ви розумієте сенс назви ...»)

 

- міститися факт з біографії автора або охарактеризовано історичний період, якщо ці відомості мають важливе значення для подальшого аналізу тексту
- сформульовано ваше розуміння літературознавчих термінів, якщо вони використані в назві теми («тема долі ...», «образ героя ...»)

 

Як написати основну частину твору? Основна частина твору є результатом аналізу літературного твору відповідно до заданої теми. В основній частині слід уникати: переказу літературного твору,викладення відомостей, які не мають прямого відношення до теми. В основній частині необхідно продемонструвати знання літературного матеріалу, вміння логічно, аргументовано і стилістично грамотно викладати свої думки. Основна частина - це перевірка того, наскільки правильно Ви зрозуміли тему.

 

Як написати висновок до твору? Завдання висновку - підвести підсумок, узагальнити сказане, завершити текст, ще раз звернувши увагу на найголовніше. Заключна частина повинна бути: короткою, але місткою, органічно пов'язана з попереднім викладом. У висновку може бути виражене особисте ставлення того, хто пише до твору, його героїв, проблеми. Він повинне бути викладений коректно, без надмірних захоплених оцінок, мати чітко виражений певний сенс і має бути підготовлений матеріалом основної частини. Чіткий, суворо відповідний темі останній абзац твору може знівелювати багато недоліків.


 

          ПРАВИЛА ДЛЯ ДІТЕЙ ПРИ РОБОТІ В ІНТЕРНЕТІ

 

  1. Завжди питайте згоди своїх батьків перед тим, як ви будете використовувати ваше повне імя, адресу, номер телефону  будь-де  в Інтернеті.
  2.  Не відповідайте (не реагуйте) на повідомлення, на які вам важко відповісти або які вам неприємні.
  3.    Будьте обережні при завантаженні нових файлів.
  4. Дотримуйтеся загальноприйнятих норм спілкування.
  5.   Використовуйте антивірусну програму.
  6. Створюйте резервні копії важливих файлів.
  7. Законів потрібно дотримуватися навіть в Інтернеті