Головні задачі бібіліотеки

Завдання шкільної бібліотеки

Шкільна бібліотека – невід’ємна частина освітнього процесу. Сприяючи розвитку грамотності, інформаційних навичок, викладання, самоосвіти й залученню до культури, шкільна бібліотека покликана виконувати такі завдання:

  •  підтримувати й забезпечувати освітні завдання, сформульовані в концепції школи й у шкільній програмі;
  •  розвивати й підтримувати в дітях звичку й радість читання й навчання, а також потребу користуватися бібліотекою протягом усього життя;
  • надавати можливості для створення й використання інформації як заради одержання знань, розвитку розуму й уяви, так і для задоволення;
  • спонукати учнів опановувати навичками критичної оцінки й використання інформації поза залежністю від виду, формату й носія та застосувати отримані дані на практиці.
  • забезпечувати доступ до місцевих, регіональних, національних і міжнародних ресурсів, а також використувати інші можливості, які повідомляють учням різні ідеї, досвід і думки;
  • організовувати заходи, які виховують культурну й соціальну самосвідомість і сприяють емоційному розвітку;
  • працювати з учнями, учителями, адміністрацією й батьками, сприяючи реалізації завдань школи;
  • відстоювати ідею, що вільний доступ до інформації й інтелектуальна свобода є найважливішими умовами виховання активної зацікавленої цивільної позиції, заснованої на демократичних принципах;
  • пропагувати читання, а також ресурси й служби шкільної бібліотеки як усередині школи, так і за її межами.

 Для здійснення цих завдань шкільна бібліотека виробляє свою політику, комплектує необхідні ресурси, забезпечує фізичний та інтелектуальний доступ до необхідних джерел інформації.