Права та обов'язки

У бібліотеці можна…

 •  Взяти книжки додому
 • Почитати періодику
 • Підібрати матеріал для реферату
 • Цікаво підготувати домашнє завдання
 • Підготуватися до години інформування
 • Попрацювати з електронними джерелами інформації
 • Знайти відповідь на питання, яке зацікавило
 • Попрацювати з енциклопедіями і довідниками в читальній залі
 • Ознайомитися з книжковими виставками
 • Отримати бібліографічну довідку
 • Взяти участь у літературних іграх
 • Попрацювати в читальній залі з електронними підручниками або контрольними екземплярами підручників

Форми роботи

 • Книжкові виставки
 • Огляди
 • Бесіди
 • Ігри-подорожі
 • Мультимедійні презентації
 • Літературні ігри
 • Конкурси, вікторини тощо.

 

 

 

Затверджую

Директор КУ ССШ №10

________ Н.М. Купреєва

01.09.2016 р.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧИТАЧІВ

1.     Читачі мають право:

*отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі та в читальному залі;

*користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування;

*брати участь у читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, які проводить бібліотека;

*безкоштовно користуватися мережею Інтернет. Доступ до мережі розглядається виключно як засіб одерження інформації для навчання або підвищення свого професійного рівня;

*читачі мають право записати отриману інформації на флеш-накопичувач або передати її електронною поштою;

*за комп'ютером має право працювати лише один читач.

2.     Перед записом до бібліотеки читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.

3.     Художня література видається в кількості на більше трьох примірників строком на 15 днів.

4.     Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші додаткові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту видаються лише в читальному залі.

5.     Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

6.     Читач розписується в читацькому формулярі за кожний одержаний примірник, що засвідчує факт видачі читачу літератури.

7.     Читачі зобов’язані дбайливо ставитися до книжок, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не робити в них ніяких позначок, не виривати і не загинати сторінок, не виймати картки із каталогів і картотек, не порушувати розстановку фондів із відкритим доступом.

8.     При отриманні літератури читач має ретельно передивитися її і, якщо виявить якісь дефекти – повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

9.     Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останній.

10.   Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

11. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.

12. При користуванні компьютера читач повинен отримати дозвіл бібліотекаря.

13. Читачам забороняється:

*вилучати будь-які файли;

*самостійно змінювати настройки та програмне забеспечення;

*використовувати комп'ютер для потреб не пов'язаних з пошуком інформації для навчання;

*вимикати або перезавантажувати комп'ютер;

*завантажувати з Інтернет архівні файли;

*переглядати або розповсюджувати заборонені законодавством матеріали, файли, сайти тощо;

*порушувати закон копірайту.

14. На час літніх канікул учні повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

15. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватися.

16. Читачі, що закінчили школу, до отримання свідоцтва повинні повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.

17. Читачі повинні дотримуватися тиші в читальному залі бібліотеки.

18. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватися всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

 

        Читачі, які загубили книгу, зобов’язані замінити ії таким самим виданням, або рівноцінним йому. Якщо це неможливо, вони відшкодовують ії вартість за ринковими цінами в порядку, встановленому статтею 23 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» від 16 березня 2000 року №1561.