Самоврядування –  це не тільки робота,

але й боротьба. Боротьба на захист порядних,

тихих та слабких проти ворогів порядку

та справедливості.

                                                                                                                                Я.Корчак

Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити не ординарно, генеру­вати нові ідеї та обирати  нестандартні рішення. Ось чому головне завдання школи – знайти і підтримати учнівську молодь, чия життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті, молодь, яка має організаторські здібно­сті, усвідомлює себе лідером, розуміє, що великі справи починаються із маленьких вчинків. Розвиток гуманістичних по­зицій, відхід від авторитаризму, який пригнічує ініціативу, розвиток особи­стості і демократичного стилю стосунків є на сьогодні актуальним для виховного процесу.

Учнівське самоврядування – це старт для початку професійного зростання, можливість вчитися, бути відповідаль­ним за себе і за інших.

У школі було створено шкільну республіку «Лідер». Саме життя підштовхнуло до нових ідей, змін, впро­вадження інновацій. На повному самоврядуванні учнівської молоді організовуються волонтерські акції, чергування по школі під час перерв чи заходів, дискотек тощо, цікаві загальношкільні заходи, робота . Серйозно та по-дорослому відбуваються вибори на посаду Президенташколи.

Учні, які знайшли себе в самоврядуван­ні, дійсно змінюють життя школи, міс­та, а в майбутньому внесуть нові зміни і в державі. Прикладом цього може бути випускниця нашої школи Сорокіна Оксана, яка під час навчання у школі була президентом учнівського самоврядування, а зараз залишається активістом міських, обласних заходів. Бо бути громадянином, від­повідальним, організатором –  цьому вчать саме дитячі об’єднання.

Реальність дій учнівського самоврядування  забезпечується певними умовами та принципами:

 

  • чітке визначення реальних прав та обов'язків кожного;
  • діяльність не від нагоди до нагоди, а щоденно і щохвилинно як постійний фактор життя школи, класу;
  • надання гласності в роботі органів учнівського самоврядування;
  • поєднання самостійності учнівського самоврядування з вимогливістю до нього з боку педагогів, адміністрації школи та відповідальністю за справи, які входять у сферу його компетентності;
  • повага всіх –  і учнів, і вчителів –  до вимог і рішень учнівського самоврядування;
  • довіра до учнівського самоврядування, залучення його органів до серйозних відповідальних справ, недопустимість перетворення самоврядування в пусту гру.