Історія будівлі школи №10 започаткована 1 вересня 1972 року. За роки існування в закладі відпрацьована своя філософія освіти, куди входять такі положення:

• кожен учень – це унікальна особистість, яка може навчатися різними методами, що передбачають досягнення високих цілей і в зручному для себе темпі.

 

• ми повинні зробити все, щоб розвинути в кожному учневі бажання досягти відмінних знань за всіма аспектами програми: інтелектуальним, соціально-емоційним, фізичним.

 

• колектив школи має бути позитивним прикладом у вихованні таких рис, як ініціативність, незалежність, повага, толерантність.

 

У школі здійснюється ідея якісної освіти,  виховання моральної, всебічно розвиненої особистості, відродження національної гідності.

 

Місія школи:

 

• активна участь в процесі формування інтелектуального потенціалу   країни, становлення й розвиток вищих потреб особистості, громадянського й духовного її відродження;

 

• виявлення найбільш здібних та обдарованих дітей;

 

• створення умов для розвитку індивідуальних здібностей кожної особистості на основі розширення базового компоненту; формування потреб у самоосвіті та саморозвитку;

 

• підготовка учнів до отримання вищої освіти, до творчої праці в різних  

сферах наукової і практичної діяльності;

 

• реалізація ідеї загального, інтелектуального, морального розвитку  особистості засобами гуманітаризації змісту освіти;

 

• забезпечення індивідуальних програм для дітей з  високими інтелектуальними здібностями.

 

Наші вчителі –колектив однодумців, сподвижників, професіоналів.

 

Наш учитель завжди поруч з учнем: він і наставник, й авторитет, і однодумець одночасно. Педагогічний колектив школи це творча лабораторія, робота якої спрямована на формування в учнів почуття, Добра, розуміння Слова.

 

На сьогоднішній день школа забезпечує високий рівень знань учнів, поглиблене вивчення математики, фізики, історії, правознавства, біології, хімії, крім англійської з 2 класувивчається німецька мова. У старшій школі впроваджено профільне навчання. З урахуванням соціальних проблем та інтересів батьків і суспільства, співпрацюємо з СумДУ, спецкурси викладають викладачі вишу.

 

Спеціалізована школа №10 навчальний заклад, в якому оновлено зміст освіти і система взаємовідносин суб'єктів навчально-виховного процесу.

 

Наша школа має свій особливий імідж!

 

         Часто постає питання: що становить творче кредо цієї  моделі закладу? Чим же відрізняється школа №10 від інших закладів освіти міста Суми? На нашу думку наш заклад –  це:

 

• колектив однодумців, які здатні своїм знаннями спонукати учнів до творчості й запалити в душі кожної дитини вогник знань. Тут кожний вчитель – особистість, метр. Педагогічна творчість, пошукова робота педагогічного колективу висвітлюється на сторінках педагогічної преси та в науково-методичній літературі;

 

• атмосфера Творчості, Розуміння, Взаємоповаги, Людяності, в якій кожна особистість сприймається як найвища та найдорожча цінність на Землі;

 

• незвичайні, такі  різні, але такі чудові, талановиті, учні, які своїм гомоном живлять серця педагогів. Тут діти – це гармонія багатьох мікросвітів зі своїми поглядами, захопленнями й проблемами;

 

• висока культура закладу, яка відчувається в усьому: від чорнобривців і  розмаїття петуній, що висаджені з любов’ю і зустрічають учнів на шкільному подвірї, до впорядкованих зелених насаджень, спортивного майданчика, дизайну закладу, обладнання кабінетів, ”фірмового значка” рідної школи, прапора, герба, гімну, стилю одягу, манери й культури поведінки учнів, якістю оформлення документації і загалом  змістом діяльності всього навчального закладу. Тут дійсно  панує дух класичної школи;

 

• оволодіння секретом педагогічної творчості, атмосферою напруженої інтелектуальної праці, де інноваційні процеси глибоко осмислюються й упроваджуються. Школа стала справжнім центром освіти, який визнаний педагогічною та батьківською громадськістю;

 

• стимулювання професійного росту, ініціативи й творчості як педагогів, так і учнів. Відзначення досягнень педагогів, учнів має неоціненне значення в житті кожної людини, адже це  створює атмосферу справжньої творчості, наснаги та позитивного морально-психологічного клімату. Заклад є школою професійного росту та самореалізації особистості;

 

• освітній простір, де  співпрацюють учителі, діти й батьки, які роблять все, щоб усім учасникам навчально-виховного процесу було комфортно й радісно в стінах школи;

 

шкільна родина, де панує особливий Дух єдиної дружньої сім’ї: учителів, учнів і батьків. Традиції стали особливою сторінкою життя закладу, бо це те, що об’єднує педагогів, робить їх колективом однодумців,  дозволяє розкрити неповторну індивідуальність кожної дитини, це врешті-решт моральні засади колективу;

 

• організація харчування учнів відповідно до вимог і стану здоров’я дітей;

 

• інтеграція урочної та позаурочної сфери діяльності учнів;

 

Традиції - особлива сторінка життя, це не розірвана за напрямками діяльності, а цілий комплекс заходів, що дозволяє розкрити неповторну індивідуальність кожної дитини, це врешті-решт моральні засади колективу. Традиції - це те, що об'єднує педагогів, робить колективом однодумців. Вже вкотре хвилюють і серця учнів, педагогів і батьків музичне вітання до Дня учителя "Учителю! Перед твоїм ім'ям дозволь смиренно стати на коліна", конкурс «Красуня школи».

 

Вони дійсно створюють атмосферу справжньої творчості, наснаги і позитивного морально-психологічного клімату.

 

Інтелектуальний потенціал школи плекається через організацію пошуково-дослідницької роботи. Педагогічний колектив розвиває в учнів готовність до творчості, допомагає оволодіти навичками дослідницької роботи. Вагомим вкладом у розвиток творчих здібностей учнівє різноманітні форми позакласної роботи: предметні тижні, турніри. Кульмінацією всієї науково-дослідницької    роботи протягом року стали науково-практичні конференції, а учні нагороджуються дипломами   "Золотий   Ерудит", "Срібний Ерудит", а їх батьки отримують продяки.