НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛАНавчаючися досліджуємо

Учні 1- 2 класів люблять досліджувати світ навколо себе. Особливо цікаві їм об'єкти неживої природи: вода,повітря, грунт. Мета проведення цих фокусів - показати дітям, що світ навколо них має багато таємниць, які досліджувати дуже цікаво. 


Мандрівка до Нової української школи

Нова українська школа - це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета - створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.

НУШ - це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, навчають критично мислити,не боятися висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. Тому ми, учителі


Ляльковий театр

Протягом тижня учні 1Г класу багато цікавого дізналися про театр. Вони побували в ролі акторів, режисерів і авторів. Наше навчання проходить весело та цікаво.


Чарівні цеглинки

Цеглинки Lego згуртовують, вчать взаємодіяти  один з одним. Адже разом веселіше.


Освітнє середовище в Новій українській школі

  З вересня 2018 року в усіх школах України першокласники навчаються за моделлю Нової української школи. Одним із ключових компонентів НУШ є сучасне освітнє середовище, яке передбачає перегляд зміни фізичного, просторово-предметного оточення, програм та засобів навчання. Кожен учитель початкових класів працюватиме не просто в світлому затишному класі, а й матиме технічно обладнане комп’ютеризоване місце.

  У нашому закладі  вже створено такі кабінети, у яких умови для навчання дітей спрямовані на розвиток дитини та її мотивації до навчання. Тут є мобільні робочі місця, які легко трансформуються для групової, командної та проектної роботи. Відокремлена зона відкриттів для тих речей, що розпалюють уяву дитини. Вона містить мистецькі матеріали, фотоапарат, музичний центр, настільні ігри, веселі книги та журнали. Деякі учні воліють працювати на самоті, щоб виконувати завдання, читати, писати, рахувати або рефлексувати. Запасний стіл і стільці можна використовувати для   зони тиші. Також кабінети обладнані сучасними технічними засобами: комп’ютерами для вчителя та  учнів, проектором, плазмовим телевізором, які допомагають підвищити якість навчання й швидше адаптуватись до навколишнього середовища.Підготовка вчителів

  1 вересня 2018 року всі першокласники України прийшли у Нову українську школу та навчаються за новим Державним стандартом початкової освіти. Ключовими особами реформи середньої освіти є вчителі, які мають реалізувати зміни – кожен у власному класі. Аби підтримати педагогів на цьому шляху, Міністерство освіти і науки України почало масштабне підвищення кваліфікації вчителів – всі, хто навчає першачків з 1 вересня цього року  пройшли перенавчання.

    Учителі 1-х класів закладу в інтерактивній формі вивчили освітні галузі нового Державного стандарту, визначили систему управління змістом освіти через стандарт, ознайомлені з модельними програмами, складено календарне планування, змодельовано навчальне середовище,   Крім цього, учителі нашої школи пройшли навчання на експрес - курсах «Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентоспроможного випускника Нової української школи», відвідали науково-практичний семінар для вчителів початкових класів області «Технології у реалізації концепції Нової української школи», закінчили курси підготовки вчителів «Вчимося жити разом»  та «Основи здоров’я », проходять навчання на онлайн - платформі EdEra.

  Наші вчителі не зупиняються на досягнутому та активно займаються самоосвітою.


ЩО ЗМІНИЛОСЯ ДЛЯ БАТЬКІВ?

 Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є педагогіка партнерства, яка ґрунтується на тісній співпраці, спілкуванні, взаємодії  між учнем, учителем і батьками.

 Батьки учнів нашої школи тісно співпрацюють з учителями  у такий спосіб:

·        беруть участь у постійному діалозі, у тому числі –  під час ранкових зустрічей, тренінгів, батьківських зборів, круглих столів, конференцій тощо;

·        організовують додаткову комунікацію («батьківські зустрічі», обміни книжками та іграми);

·        допомагають в організації виховних заходів, проведенні класних і позашкільних занять, є учасниками конкурсів, змагань.

 Коли батьки беруть участь у шкільних заходах, співпрацюють з учителем, дитина бачить, що всі значимі для неї дорослі піклуються про неї. Відтак зростає мотивація до навчання, самоповага.

  Об’єднання зусиль учителів і батьків сприяє особистісному зростанню дитини і полегшує засвоєння матеріалу. Ось чому педагогічний колектив закладу намагається  зробити школу і дім одним цілим для дитини.


Перші підсумки впровадження НУШ

 Одним із основних впроваджень освітньої реформи є програма Нової української школи.

Особливістю НУШ є організація такого освітнього середовища, що сприяє вільному розвитку творчої особистості дитини. З Цією метою змінилися просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання, зросла частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі.

 Організація освітнього простору навчального кабінету потребує широкого використання сучасних ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання тощо.

 У школярів не згасає мотивація до навчання, кожен потребує  уваги на особистісному рівні. 

 Учням подобаються ранкові зустрічі, які спрямовані на розвиток, співпрацю, вчать працювати в команді, мають гарний емоційний вплив на дітей. Вихованці  виконують багато цікавих групових завдань, практикують обговорення в колах, зближуються і не бояться один одного, вчаться толерантно спілкуватися та мислити критично.

 У свою чергу, зміни відчули в освітньому процесі не лише учні, а й батьки та вчителі. Педагоги досить відповідально віднеслися до змін і стандартів методики НУШ, активно впроваджують із дітьми.

З 03.09.2018 року в освітньому закладі учні 6 перших класів здійснювали навчання  за програмою Нової української школи.

 Було організовано проходження підготовки для роботи за програмою НУШ педагогів – учителів початкових класів. Це дало змогу сповна забезпечити кадрову складову впровадження Нової української школи в освітній простір. Педагог отримав свободу дій – самостійно обирає навчальні матеріали, імпровізує та експериментує.

 Нова українська школа має на меті формувати сучасну людину, успішність якої в наш час передбачає наявність громадянської, соціальної компетентностей, уміння спілкуватися з людьми, збереження власного здоров’я, вміння володіти своїм емоційним станом, навчатися впродовж життя, критичне мислення, підприємливість та інноваційність. І всі ці компетентності знайшли своє відображення  в Концепції НУШ.

 Дітей за програмою Нової української школи вчителі навчали читанню з розумінням, висловлювати власну думку усно і письмово, критично та системно мислити, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, співпрацювати з іншими людьми.

 Школа стає наближеною до реального життя. Учні зможуть практично застосовувати набуті знання в повсякденному житті. 


Від дошкільнят до учнів один крок

 

  Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні є спрямованість педагогічного процесу дитячого дошкільного освітнього закладу і школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідний зв'язок програм, методів і форм навчання в дитячому садку і початковій школі, тому вчителі нашої школи співпрацюють з дитячими дошкільними закладами нашого мікрорайону. Діляться досвідом та педагогічними розробками, готують екскурсії дошкільнят до школи та проводять заходи із залученням школярів у дитячих садочках.